KARKON
"Zaporowicz"

87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Szosa Rypińska 50

Biuro tel. 609 374 887

Dział produkcji
883 673 400

Dział Sprzedaży
695 912 114

karkonsklep@gmail.com
karkongd@gmail.com